Kurs

Kurs2019-01-02T00:46:54+00:00

Kurs

Har du og dine medarbeidere behov for inspirasjon og hjelp til å utvikle dere videre? Hvordan kan du gjøre visjon, drømmer og ambisjoner om til noe konkret i en travel hverdag? Inspirelations mål er å skape en utviklingsrettet bedriftskultur basert på arbeidsglede, personlig utvikling, inspirerende relasjoner og ledere og medarbeidere som trekker mot en felles visjon med tydelige mål.

Fravær av en felles visjon er kanskje den viktigste grunnen til at det skapes usikkerhet og utrygghet i bedrifter, og at mennesker demotiveres. Årsaken er at ansatte ikke skjønner den egentlige hensikten med at de jobber der.

Nøkkelen til utvikling er å gjøre det enkelt og oversiktlig slik at alle forstår.

Inspirelations kurs veileder i ledelse, forberedelse og gjennomføring av endringsprosesser og motivering av medarbeidere til engasjert deltakelse:

De hjelper deg til å bli en inspirerende og mestringsorientert leder som skaper entusiasme for utvikling.

De hjelper deg til å forme din visjon og rydde i et kaotisk tankesett.

De hjelper deg til å se muligheter og utvikle dine verdibaserte ferdigheter i kommunikasjon som trekker medarbeidere og kunder inn i dine budskap.

De hjelper deg til å bygge tillitsskapende og lønnsomme relasjoner.

De hjelper dere til å skape større trygghet i bedriftsutvikling.

De hjelper deg til å skape en mer endringskraftig bedrift.

For deg kan dette bety at du får mer tilfredse medarbeidere og lojale kunder fordi du inspirerer gjennom å skape verdier. Det betyr bedre lønnsomhet for deg og en følelse av økt overskudd.
Med vennlig hilsen
Jørgen Lund

Tlf.: 920 47 835

Inspirelation.no eies og drives av Adapsjon Lund, orgnr. 912 655 253.