Tjenester

Tjenester2019-01-02T00:48:52+00:00

Hva jeg ønsker å hjelpe deg med

Av og til er livet så kaotisk at det er vanskelig å få orden på krevende tanker. Da er jeg der for deg og hjelper deg å skape klarhet. Sammen finner vi den retningen du drømmer om å få til.
Coaching kan også gjennomføres via telefon eller Skype.

Styrearbeid

Jeg bidrar direkte til bedriftsutvikling gjennom styrearbeid. De temaene jeg ivrer mest for å bidra med er nettkommunikasjon; bedriftsutvikling – visjon, misjon og strategi; kunderelasjoner og kundekommunikasjon som skaper bedre resultater.

Bedriftsinterne kurs

Alle de kurstemaene som tilbys som nettkurs, holder jeg også bedriftsinternt. Kontakt meg for tilbud.

Konsulenttjenester

Tilbyr superaktuelle workshops: Visjon, misjon og strategi – i all enkelhet; Skap gode kunderelasjoner som gir bedre resultater; Lag webkommunikasjon som tiltrekker de rette kundene; Bli bedre som leder – skap entusiasme rundt deg; Sett fart på endringsprosesser; Skap trygghet i roller. Jeg har mye hjelpeverktøy for personlig utvikling og bedriftsutvikling – til individuell øving og øving sammen.

Ønsker du å vite mer om hva jeg kan bidra med for å gi deg økt motivasjon, bedre lønnsomhet og en enklere hverdag?
KONTAKT MEG

Mitt mantra er å gjøre utvikling og endring enkelt og oversiktlig. Detaljerte og omfattende planer skaper lett kaos og bremser utviklingen.

Den største utfordringen er som regel den menneskelige faktoren – dvs. det tankesettet vi bærer med oss til daglig og som ofte begrenser oss. Hvis vi får til å tenke muligheter framfor begrensninger, legges det et solid vekstfundament.

Husk at mye hjelp kan ytes gjennom Skype og i webinarer. Vi kan omgå lange og dyre reiser i samarbeidet.

Med vennlig hilsen
Jørgen Lund

Tlf.: 920 47 835